add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader

Privacybeleid

Privacybeleid


Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

Wij zijn continu bezig met het beveiligen van de website/webshop tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Bewaartermijnen

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die samenhangen met een bestelling. Wij zijn op grond van de belastingwetgeving en onze verplichtingen met betrekking tot het houden van een boekhouding verplichting financiële en ordergegevens voor een termijn van 7 jaar te bewaren. Andere gegevens bewaren we niet langer dan vijf (5) jaar. Gegevens die in logs terecht komen ten gevolge van een technische noodzaak, zoals bijvoorbeeld IP-nummer in webserver log(s), worden door middel van logrotatie zo snel mogelijk verwijderd.

Nieuwsbrieven

Uw gegevens kunnen wij ook verder verwerken ten behoeve van marketingdoeleinden. Zo verwerken wij uw gegevens in het nieuwsbriefplatform Privy om u periodiek te kunnen voorzien van een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van onze producten en diensten. Omdat u bij ons een order hebt geplaatst zien wij u als klant en willen wij graag met u in contact blijven. Wij versturen de digitale nieuwsbrieven op basis van gerechtvaardigd belang als u zich niet heeft opgegeven voor de nieuwsbrief of op basis van toestemming als u via de website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. U heeft te allen tijde het recht om u af te melden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten.

Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld het registreren op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest.

De grondslag om een profiel op te bouwen in dat geval is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang: wij kunnen u betere content bieden.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw eventuele profiel verwijderd.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.